גרסת ניסוי
#GermanDeathCamps
מקור: www.auschwitz.org
Napis
Not Polish!

מולטימדיה

חומרים

Obwieszczenie okupacyjnych władz

הודעה מטעם שלטונות הכיבוש בצ'נסטוכובה מיום ה-24 בספטמבר 1942 המזירה בדבר עונש המוות הקיים על סיוע ליהודים

הורד
Zwłoki Michała Kruka

גופותיהם של מיכאל קרוק ושל אלכסנדר הירשברג, לו סייע, התלויות למען יראו ויראו ברחובות העיר פשמישל, נידונו למוות על סיוע ליהודים

הורד
Obwieszczenie Dowódcy SS i Policji

הודעת מפקד האס. אס. והמשטרה הגרמנית במחוז הכיבוש בקרקוב בדבר הטלת עונש מוות על 73 פולנים, ובהם ארבעה באשמת הסיוע ליהודים. שנת 1944

הורד
Obwieszczenie Dowódcy SS i Policji

הודעת מפקד האס. אס. והמשטרה הגרמנית במחוז הכיבוש ווארשה מיום ה-5 בספטמבר 1942 ובה איום בעונש מוות על סיוע ליהודים נמלטים

הורד
Ulotka z sierpnia 1943 wydana przez „Żegotę”

עלון מחתרת שהוצא בידי ארגון ה-"ז'גוטה" המגונה את תופעת ה"שמלצובניקים" (הסוחטים יהודים) המודיע על עונשים לאלה שאשמתם בדבר תוכח

הורד
Notatka w Biuletynie Informacyjnym

מזכר בעלון למידע המחתרתי מיום ה-2 בספטמבר 1943 בדבר ההוצאה להורג של יאן גראבייץ, שין השאר סחט תושבי כפר שהסתירו יהודים

הורד
Plakat Kierownictwa Walki Podziemnej

כרזה מטעם מפקדת המאבק המחתרתי המודיעה בדבר עונשי המוות שבוצעו, ובהם בדבר הוצאה להורג של בוגוסלאב פילניק ה"שמלצובניק", ספטמבר 1943

הורד
Warszawa - Stare Miasto, ulica Ślepa.

ווארשה, העיר העתיקה, רחוב שלייפה. איי חורבות ברח' פודבאלה וחורבן בתי המגורים בפינת הרחובות מיודובה וסנאטורסקה, הנראים מאחורי איי החורבות, המקור: מאוספי מוזיאון מרד ווארשה (הפולני)

הורד
Rozporządzenie ws. kary śmierci

הוראה בדבר הטלת עונש מוות על יהודים ועל פולנים שיסייעו להם

הורד

פקודת מטעם מפקדת המאבק המחתרתי בדבר עונשי המוות שבוצעו על "שמלצובניקים"

הורד
Informacja Polskich Organizacji Niepodległościowych

מידע בדבר ארגוני לוחמי העצמאות של פולין בדבר האשמות הכזב של פולנים ברצח יהודים

הורד
Informacja biuletynu informacyjnego

הודעה בעלון למידע המחתרתי בדבר טבח שביצעו הגרמנים ביהודים

הורד
Uchwała Rady Narodowej

הודעת מועצת העם בדבר פשעי הגרמנים כלפי היהודים

הורד
Biuletyn Polskiego Ministerstwa Informacji

עתון משרד המידע הפולני המיידע בחוץ לארץ על השמדת יהודי פולין

הורד
Oświadczenie Polskiego pełnomocnika

צהרתו של מיופה כח פולני (מטעם הממשלה הגולה) בדבר פעולות התעמולה של המדינה הגרמנית. המינהלת מגנה בתוקף את השמדת העם המתנהלת כלפי האוכלוסיה היהודית

הורד
List do gen. Sikorskiego od amerykańskiego sekretarza stanu

מכתב לגנראל שיקורסקי מטעם מזכיר המדינה האמריקאי המגנה בתוקף את השמדת היהודים, עליה מסר הצד הפולני, המתבצעת על ידי המדינה הגרמנית

הורד

חומרי הסרטה